BIP

Pan Prezydent Paweł Adamowicz odszedł.

Rada Izby Komorniczej w Gdańsku łączy się w żalu i modlitwie
z Jego Najbliższymi, Przyjaciółmi i wszystkimi ludźmi dobrej woli. Składamy swoje najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia dla rodziny Pana Prezydenta Pawła Adamowicza.

Świeć Panie nad Jego duszą.

W dniu 29 września 2018r. Komisja Egzaminacyjna do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Białymstoku przeprowadziła egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminu przystąpiło 21 kandydatów.

Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminu według kodów zdających. Niniejsza wiadomość zawiera jedynie dane informacyjne.

 

wyniki egzaminu

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Gdańsku na podstawie art. 29 d ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1309) zawiadamia, że egzamin konkursowy na aplikację komorniczą odbędzie się w dniu 29 września 2018 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Hotelu Haffner w Sopocie, ul. J.J. Haffnera 59, 81-701 Sopot. Egzamin będzie polegał na rozwiązaniu testu. Czas na rozwiązanie testu wynosi 150 minut i jest liczony od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Na egzamin proszę zgłosić się w miejscu wskazanym wyżej, o godz. 9.50 z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

W trakcie egzaminu kandydat nie może posiadać przy sobie żadnych przedmiotów lub urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (np. telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa,i-poda, kalkulatora itp). Osobę, która zgłosi się na egzamin z tego rodzaju urządzeniami obciąża obowiązek ich zdeponowania poza miejscem zdawania egzaminu. Osoba taka ponosi też ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wykluczy z egzaminu konkursowego kandydata, który podczas egzaminu konkursowego będzie posługiwał się materiałami lub posiadał przy sobie urządzenia niedozwolone lub będzie korzystał z pomocy innej osoby, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu.

Organizator egzaminu nie zapewnia wyżywienia, kandydat otrzymuje jedynie wodę mineralną niegazowaną o poj. 0,5 litra.

Ponadto Komisja Egzaminacyjna wzywa do wskazania ewentualnej zmiany miejsca zamieszkania pod rygorem kierowania korespondencji pod adres podany we wniosku o dopuszczenie do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą w 2018 roku.

Wskazane jest również, podanie informacji o zmianie adresów mailowych udostępnionych Komisji Egzaminacyjnej.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upływa w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Więcej…

III Rajd Przygodowy OIRP w Gdańsku

Publikujemy zaproszenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku na Rajd Przygodowy o Puchar Dziekana, który odbędzie się w dniu 1 września 2018 r. w Parchowie.

Zobacz więcej

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.