BIP

28 września 2013 r.

Informujemy, że egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zostanie przeprowadzony w dniu 28 września 2013 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej w Hotelu Haffner w Sopocie przy ul. ul. J. J. Haffnera 59.

 

Ze względów organizacyjno-technicznych prosimy o przybycie kandydatów na miejsce przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 września 2013r. na godz. 10:00. Rejestracja kandydatów na egzamin wstępny rozpocznie się o godz. 10:00. Kandydat powinien posiadać dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość oraz przybory do pisania - pióro lub długopis.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 29g ust. 3 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) dalej jako „u.k.s.e.”, kandydaci podczas egzaminu konkursowego nie mogą korzystać z tekstów  aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innych pomocy, a także nie mogą posiadać przy sobie urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda, kalkulatora itp.

W związku z zakazem posiadania przy sobie podczas egzaminu urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji zawiadamiamy, że Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia przechowywania urządzeń, których posiadanie na egzaminie jest zabronione. W przypadku posiadania na terenie miejsca przeprowadzenia egzaminu konkursowego tego typu urządzeń, obowiązek zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem zdawania egzaminu obciąża kandydata, który ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Niestawiennictwo kandydata na egzamin konkursowy, bez względu na przyczynę jego nieobecności, traktowane jest jako odstąpienie od egzaminu konkursowego (art. 29g ust. 2 u.k.s.e.).

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.