BIP

Poniżej publikujemy wymagania obowiązujące kandydatów ubiegających się o wpis na listę aplikantów.

I. Kandydat ubiegający się o wpis na listę aplikantów obowiązani jest złożyć poniższe dokumenty:

 1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych
 2. Życiorys napisany odręcznie
 3. Dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych (wraz z podpisem posiadacza dyplomu – pod zdjęciem)
 4. Pozytywną uchwałę Komisji Egzaminacyjnej
 5. Kwestionariusz osobowy
 6. Zaświadczenia o stanie zdrowia na podstawie art. 10 ust. 2 u.k.s.e. o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego (medycyna pracy)
 7. Zaświadczenia o stanie zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego (zaświadczenie od lekarza psychologa posiadającego uprawnienia dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń)
 8. Zaświadczenie o niekaralności (art. 29 ust. 9 u.k.s.e.)
 9. Odpis skrócony aktu urodzenia
 10. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 29 ust. 9 i 10 u.k.s.e.)
 11. Dwa zdjęcia (podpisane z tyłu)
 12. Oświadczenie komornika sądowego, że wyraża zgodę na zatrudnienie kandydata w charakterze aplikanta komorniczego od 1 stycznia 2014 r.


II. Kandydat, który przystąpił w tym roku do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą przed Komisją Egzaminacyjną ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Szczecinie powołaną zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012r. (Dz.Urz.MS z 2012 poz. 33 ze zm. ) obowiązany jest przedłożyć:

 1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych
 2. Wniosek o wykorzystanie dokumentów przedłożonych Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Szczecinie powołaną zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012r. (Dz.Urz.MS z 2012 poz. 33)
 3. Zaświadczenie o niekaralności (art. 29 ust. 9 u.k.s.e.)
 4. Oświadczenie komornika sądowego, że wyraża zgodę na zatrudnienie kandydata w charakterze aplikanta komorniczego od 1 stycznia 2014r.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 29 ust. 9 i 10 u.k.s.e.)

Szkolenie aplikantów komorniczych rozpoczyna się od 1 stycznia 2014 r. Rada Izby Komorniczej podejmuje uchwałę w przedmiocie wpisu na listę aplikantów komorniczych w terminie 30 dni od dnia złożenia przez zainteresowanego wniosku o dokonanie wpisu (art. 29j u.k.s.e.). Mając na uwadze powyższe, Kandydat powinien złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów najpóźniej do końca listopada 2013 r.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.