BIP

Rada Izby Komorniczej w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2014r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Hotelu Haffner w Sopocie przy ul. J. J. Haffnera 59 odbędzie się próbny egzamin komorniczy (planowany czas maksymalny to 6h). Ze względów organizacyjno-technicznych prosimy o przybycie na miejsce przeprowadzenia egzaminu w dniu 21 lutego  br.  o godz. 9:00.  Zdający powinien posiadać dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość oraz przybory do pisania- pióro lub długopis, kalkulator, zszywacz.

Próbny egzamin komorniczy polegać będzie na opracowaniu przez zdającego jednego tematu dotyczącego czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników (zasady rozwiązywania tematów będą wskazane przy tematach). Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 31c ust. 2 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) dalej jako „u.k.s.e.”, podczas części pisemnej zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz z orzecznictwa. W trakcie egzaminu komorniczego Zdający będzie miał prawo korzystać z Systemu Informacji Prawnej „Lex”. System nie będzie zawierał wzorów pism. W czasie egzaminu zdający nie może posiadać przy sobie urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. W związku z zakazem posiadania przy sobie podczas egzaminu urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji zawiadamiamy, że Rada Izby Komorniczej w Gdańsku nie zapewnia przechowywania urządzeń, których posiadanie na egzaminie jest zabronione. W przypadku posiadania na terenie miejsca przeprowadzenia egzaminu próbnego tego typu urządzeń, obowiązek zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem zdawania egzaminu obciąża kandydata, który ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.