BIP

Informacja o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu przy użyciu własnego sprzętu komputerowego dla zdających egzamin komorniczy 2015r.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Białymstoku i w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 26 lutego 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 267 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 1078 oraz z 2014 r. poz. 264).

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 27 lutego 2015r. i wprowadziło możliwość opracowywania przez zdających zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia, iż do dnia 9 marca 2015 roku zdający zobowiązani są do złożenia w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Gdańsku pisemnej informacji o zamiarze opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierającego deklarację, że znane mu są zagrożenia, o których mowa w § 22a ust. 8 i 9 rozporządzenia.

Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór wyłącznie odręcznego sposobu opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego.

Poniżej przedstawiamy wzór informacji o sposobie rozwiązywania zadań. W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający powinien złożyć także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem sprzętu komputerowego zawierające deklarację, że znane mu są wymienione w rozporządzeniu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu.

Do prawidłowego działania Aplikacji konieczne jest właściwe przygotowanie sprzętu o określonych wymogach technicznych, przy czym obowiązek ten spoczywa na zdających, którzy zadeklarowali taką formę rozwiązywania zadań.

Dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, instrukcja obsługi Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych oraz jej wersja demonstracyjna w dniu 27 lutego 2015 r. zostały podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce „Zawodowe egzaminy prawnicze”.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie wyłącznie z myszek i klawiatur przewodowych. Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

Załączniki:

1. Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań

2. Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego

3. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 19 lutego 2015 roku.pdf

4. Instrukcja AZEP egzamin komorniczy.pdf

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.