BIP

Informujemy, że Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu komorniczego, dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji na dzień 3 marca 2016 r. godz. 10:00 – dzień pierwszy i na 4 marca 2016 r. godz. 10:00 – dzień drugi.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy złożyć w siedzibie właściwej Komisji egzaminacyjnej, odpowiadającej siedzibie Rady Izby Komorniczej (wykaz Komisji został wskazany w załączniku). Wnioski o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy składać w terminie do dnia 13 stycznia 2016 r. Opłata egzaminacyjna wynosi 925 zł. Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości, który jest wskazany w poniższym załączniku – z dopiskiem „opłata na egzamin komorniczy 2016r.”

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy dołączyć:

 

 1. Dwa odpisy wniosku ( 1 oryginał + 2 odpisy razem 3 sztuki)
 2. Życiorys – napisany w całości odręcznie
 3. Zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydawane przez lekarza medycyny pracy
  W zaświadczeniu należy wskazać, że „Kandydat posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika sądowego”
 4. Dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
  W przypadku oryginału lub odpisu dyplomu należy pamiętać o złożeniu podpisu pod zdjęciem na dyplomie w miejscu „podpis posiadacza”
 5. Dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji.
 6. Zaświadczenie o niekaralności
 7. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej
 8. Dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych ( podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem)

Pobierz wzór wniosku

Pobierz ogłoszenie

Informacja o wyborze sposobu

Oświadczenie

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.