BIP

W dniu 4 grudnia 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „KOMORNIK SĄDOWY – WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI” organizowana przez Izbę Komorniczą w Gdańsku we współpracy z Ośrodkiem Naukowo - Szkoleniowym przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

Podczas konferencji Prelegenci podjęli próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: - Czy komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym zgodnie z art. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji czy raczej w obecnie obowiązującym stanie prawnym jest przedsiębiorcą. - W którym miejscu przebiega cienka granica między tym podmiotami? - Czy komornik sądowy ma wpływ na gospodarkę, a jeśli tak to w jakim stopniu?

Jako pierwszy głos zabrał pan dr Lech Kujawski, który przedstawił referat pt. Egzekucja sądowa a wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2000-2014r.

Następnie wystąpił pan dr Damian Cyman, który omówił wpływ egzekucji sądowej na obciążenia podatkowe stron postępowania egzekucyjnego. W trakcie wykładu przedstawione skutki, jakie egzekucja sądowa wywiera na obowiązki publicznoprawne stron postępowania w zakresie prawa podatkowego. Przedstawiono zakres obowiązku podatkowego stron, powstanie zobowiązania podatkowego oraz sposób jego realizacji. Oprócz tego, omówiono rolę komornika sądowego wpływającą na obciążenia podatkowe stron.

Po wystąpieniu pana dr Damiana Cymana głos zabrał pan prof. dr hab. Witold Modzelewski. Prelegent zaprezentował zagadnienie opodatkowania usług komorniczych podatkiem VAT po zmianach w ustawie. Przedstawił również zmianę statusu komornika jako organu władzy publicznej.

Następnie głos zabrała pani prof. dr hab. Anna Machnikowska, która podjęła się próby udzielenia odpowiedzi na pytanie czy komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym czy osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Pan prof. dr hab. Jakub Stelina wygłosił referat pt. Komornik sądowy jako pracodawca. Prelegent podkreślił, że regulacja prawna statusu komornika jako pracodawcy wywołuje szereg wątpliwości interpretacyjnych. Przedmiotem referatu było wyjaśnienie niektórych z nich, jak również przybliżenie propozycji zawartych w projekcie nowej ustawy o komornikach sądowych, przygotowanego pod auspicjami Krajowej Rady Komorniczej.

Po wystąpieniu pana prof. dr hab. Jakuba Steliny wystąpił dr Wojciech Wiewiórowski – zastępca Europejskiego inspektora Ochrony Danych w Brukseli. Koreferent przedstawił nowe ramy prawne ochrony danych osobowych w UE i ich wpływ na polskie prawo egzekucyjne.

Stosunek sądowego postępowania egzekucyjnego do postępowania restrukturyzacyjnego było przedmiotem kolejnego referatu, który wygłosiła pani prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska.
Prelegentka omówiła relacje między sądowym postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniami restrukturyzacyjnymi prowadzonymi na podstawie ustawy wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Jako ostatnia wystąpiła pani prof. dr hab. Monika Michalska-Marciniak z referatem „Domeny internetowe jako przedmiot egzekucji sądowej”. Koreferentka zwróciła uwagę na problemy związane z prowadzeniem egzekucji sądowej z domeny internetowej.

Ogólnopolska Naukowa Konferencja ‘Komornik sądowy – wyzwania współczesnej gospodarki’ była świetną okazją do spotkania się, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń. Szerokie grono uczestników, sympatyczna atmosfera i perfekcyjna organizacja sprzyjała dyskusji zarówno w trakcie konferencji jak i w kuluarach.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.