BIP

Informujemy, że Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu komorniczego, dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji na dzień 16 marca 2017 r. godz. 10:00 – dzień pierwszy
i na 17 marca 2017 r. godz. 10:00 – dzień drugi.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy złożyć w siedzibie właściwej Komisji egzaminacyjnej, odpowiadającej siedzibie Rady Izby Komorniczej (wykaz Komisji został wskazany w załączniku).

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy składać w terminie do dnia 25 stycznia 2017 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin komorniczy”.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy dołączyć:

  1. dwa odpisy wniosku ( 1 oryginał + 2 odpisy razem 3 sztuki)
  2. życiorys napisany odręcznie (nie CV)
  3. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy. W zaświadczeniu należy wskazać, że „Kandydat posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika sądowego”
  4. dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku oryginału lub odpisu dyplomu należy pamiętać o złożeniu podpisu pod zdjęciem na dyplomie w miejscu „podpis posiadacza”
  5. dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
  6. zaświadczenie o niekaralności, oraz:
  7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
  8. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych ( podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem).

Załączniki:

Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego

Wzór oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego

Wzór informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu

Terytorialne właściwości izb komorniczych w zakresie egzaminu

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.