BIP

Rada Izby Komorniczej w Gdańsku poniżej uprzejmie zamieszcza informację Fundacji im. Janka Tredera:

W związku z uzyskaniem przez Fundację im. Janka Tredera wpisu do wykazu podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, zwracam się z gorącym apelem o rozpowszechnianie wśród naszych Koleżanek, Kolegów oraz osób bliskich naszemu środowisku idei przekazywania 1% z podatku dochodowego na rzecz Fundacji im. Janka Tredera. Dzięki środkom pozyskanym z tego tytułu możliwe będzie jeszcze szersze dotarcie z pomocą do osób, wobec których los okazał się mniej łaskawy.

Korzystając z okazji, składam wszystkim Państwu najlepsze życzenia na nadchodzący 2017 rok. Życzę pełnej realizacji wszelkich planów i zamierzeń, szczęścia osobistego oraz zawodowej satysfakcji.

Łączę wyrazy szacunku!
Elżbieta Adamska – Śmigrodzka
Prezes Zarządu Fundacji im. Janka Tredera

Jednocześnie Rada Izby uprzejmie informuje, że Fundacja im. Janka Tredera została powołana przez Krajową Radę Komorniczą w 2010 roku. Wpisana została Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydziału Gospodarczego z dnia 2 grudnia 2010 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370241.

Celem fundacji jest niesienie pomocy, w tym pomocy materialnej dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej komorników, komorników emerytów i komorników rencistów, asesorów i aplikantów komorniczych, pracowników kancelarii komorniczych i ich rodzin. Pomoc ta skierowana będzie do osób dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi bądź nieuleczalnymi schorzeniami, oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a także poprzez wspieranie dzieci, szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Link do strony: http://janektreder.org/

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.