BIP

Poniżej publikujemy wymagania obowiązujące kandydatów ubiegających się o wpis na listę aplikantów.

I. Kandydat ubiegający się o wpis na listę aplikantów obowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

 1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych
 2. Życiorys napisany odręcznie
 3. Pozytywna uchwała Komisji Egzaminacyjnej
 4. Kwestionariusz osobowy
 5. Zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy,
 6. Zaświadczenie o niekaralności
 7. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 29 ust. 9 i 10 u.k.s.e.)
 8. Oświadczenie komornika sądowego, że wyraża zgodę na zatrudnienie kandydata w charakterze aplikanta komorniczego od 1 stycznia 2018r.
 9. Dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych (wraz z podpisem posiadacza dyplomu – pod zdjęciem)
 10. Dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych

II. Kandydat, który przystąpił w tym roku do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą przed Komisją Egzaminacyjną ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Białymstoku obowiązany jest przedłożyć:

 1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych
 2. Wniosek o wykorzystanie dokumentów przedłożonych Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Białymstoku
 3. Zaświadczenie o niekaralności (art. 29 ust. 9 u.k.s.e.)
 4. Oświadczenie komornika sądowego, że wyraża zgodę na zatrudnienie kandydata w charakterze aplikanta komorniczego od 1 stycznia 2018r.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 29 ust. 9 i 10 u.k.s.e.)
 6. Pozytywna uchwała Komisji Egzaminacyjnej
 7. Kwestionariusz osobowy

Szkolenie aplikantów komorniczych rozpoczyna się od 1 stycznia 2018r. Rada Izby Komorniczej podejmuje uchwałę w przedmiocie wpisu na listę aplikantów komorniczych w terminie 30 dni od dnia złożenia przez zainteresowanego wniosku o dokonanie wpisu (art. 29j u.k.s.e.). Mając na uwadze powyższe, Kandydat powinien złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów najpóźniej do końca listopada 2017 r.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.