W dniu 28 czerwca w Warszawie miała miejsce pierwsze zebranie Ośrodka Naukowo Szkoleniowego  przy Krajowej Radzie Komorniczej. Ośrodek ten został powołany uchwałą Krajowej Rady Komorniczej nr 1066/IV z dnia 5 lutego 2013 roku. Przewodniczącym Rady Naukowej Ośrodka Naukowo Szkoleniowego przy KRK został prof. dr hab. Andrzej Marciniak profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Dyrektorem ośrodka został dr Tomasz Banach komornik sądowy w Zgierzu. Obrady otworzył prof. dr hab. Andrzej Marciniak który powitał zaproszonych gości oraz krótko przedstawił założenia i cele ośrodka. Szczegółowo te kwestie w swoim wystąpieniu omówił dr Tomasz Banach.

 

Prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek przedstawił projekt założeń do ustawy o komornikach sądowych. Projekt ten stanowić będzie przedmiot dalszych prac w których będą uczestniczyć członkowie Ośrodka Naukowo Szkoleniowego.

Kolejna część obrad poświęcona była analizie projektu, jak też innym aspektom pracy komorników. Dyskutanci przedstawiali swoje stanowiska i propozycje.  Profesor dr hab. Marek Kalinowski w szeroki sposób odniósł się do kwestii związanych ze statusem komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego. Wskazał na płynące z tego tytułu  zagrożenia oraz ocenę jego wpływu w aspekcie funkcjonowania samorządu. Do tego wystąpienia odniósł się również dr Piotr Rączka przedstawiając swoje stanowisko w tej sprawie . Profesor dr hab. Mariusz Jabłoński wskazał na potrzebę analizy dotychczasowych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i  odniesienia się środowiska naukowego do argumentacji w nich zawartych. Profesor dr. hab. Ireneusz Kunicki z kolei  omówił  orzeczenia kształtujące zasady odpowiedzialności komornika i jako propozycję do rozważenia wskazał na możliwość wystąpienia do I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie podjęcia uchwały której przedmiotem byłyby zasady odpowiedzialności komorników sądowych. Z kolei profesor dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska zaproponowała uruchomienie forum internetowego, które będzie stanowiło płaszczyznę komunikacyjną współpracy z komornikami. W toku dyskusji padło wiele innych ciekawych propozycji. W odczuciu chyba wszystkich uczestników stanowią one doskonały materiał do dalszych prac.

Pierwsze zebranie Ośrodka Naukowo Szkoleniowego w którym obok jego członków wzięli  udział przedstawiciele Krajowej rady Komorniczej należy uznać za bardzo udaną inaugurację jego działalności.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.